Beperkte publicatieplicht op grond van de omvang van het bedrijf

Daarvoor raadplegen we artikel 396 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Indien een onderneming op twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet is hij niet meer beperkt publicatieplichtig. Pas dan dient een accountant te worden ingeschakeld.

* Waarde van alle activa is minder dan € 6.000.000.
* Netto omzet is minder dan € 12.000.000.
* Gemiddeld aantal fte werknemers is minder dan 50

In lid 6 van dat artikel lezen we dat
".....komen......ook in aanmerking de grondslagen voor bepaling van de belastbare winst........mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde fiscale grondslagen toepast. Indien de rechtspersoon deze grondslagen toepast, maakt zij daarvan melding in de toelichting......"

 

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.