Discussie NBA gevolgd door procedure OM

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de MuldersGroep (MG) aangeschreven voor het gebruik van de naam accountant op haar website. Het schijnt dat je al niet mag vermelden dat je geen accountant bent. Hieronder de briefwisseling.

Dit antwoord was voor het NBA reden om ons te melden bij de belastingdienst die de handhaving van de Wet op het accountantsberoep (WAB) tot taak heeft. Er kwamen tot 2 keer toe twee ambtenaren om ons standpunt op papier te zetten in de vorm van een verklaring.

Deze verklaring is naar het Openbaar Ministerie (OM) gegaan. Deze laatste vond een discussie niet meer noodzakelijk en zond een boude beschikking.

Het OM heeft een beslissing genomen en ziet af van verdere vervolging.

Het Bureau Economische Handhaving heeft de afgelopen zomer toch geheel onverwacht en naar onze mening ook volledig ten onrechte de handschoen weer opgepakt en opnieuw een onderzoek aangekondigd.

Dat resulteerde in de conclusie dat wij in overtreding zijn van art 41 lid 2 WAB. De boetedwangsom functionaris van het Bureau moet zich er mee gaan bemoeien en beslissen of aan MuldersGroep een bestuursrechtelijke sanctie moet worden opgelegd.

Het duurt allemaal weer zo lang dat we hebben besloten zelf weer actie te ondernemen en een klacht in te dienen tegen het Bureau cq het hernieuwde onderzoek en tegelijkertijd te verzoeken tot staking daarvan.

 

 

 

Zie ook het artikel Monopoliepositie accountant voor MKB voorbij

 

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.