Monopoliepositie accountant voor MKB voorbij

2007
Bedrijven mogen fiscale jaarrekeningen in het Handelsregister van de KvK deponeren. Tot dan toe was het gebruik dit voor commerciële jaarrekeningen te doen. Veel bedrijven dachten dat die door een accountant moesten worden samengesteld, hetgeen niet juist is. Nu wordt duidelijkheid geschapen en duidelijk naar de fiscale jaarrekeningen verwezen.


Uitbreiding NIWO-verklaring voor leden RB en NOAB
Het Register Belastingadviseurs (RB), NOAB, NBA en de NIWO hebben in 2012 intensief overleg gevoerd dat heeft geleid tot extra mogelijkheden voor de dienstverlening van NOAB- en RB-leden. Vanaf dat moment mogen leden van deze organisaties, waaronder de MuldersGroep, een verklaring over het risicodragend vermogen afgeven bij een aanvraag van een transportvergunning. Een accountant is daarvoor niet meer nodig.


Verklaring oprichting BV
Tegelijk met de invoering van de Flex-BV per 1 oktober 2012 is de verplichte accountantsverklaring voor oprichting van een BV afgeschaft. Dus nu kan worden opgericht zonder accountantskosten.

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.