Nog niet alle werkgevers hebben contract voor arbodienstverlening

Hoewel Inspectie SZW vorig jaar nog concludeerde dat meer organisaties aan de wettelijke arboverplichtingen voldoen, zijn er toch nog ruim 20.000 organisaties die geen contract met een arbodienstverlener hebben. Dat is verplicht, ook voor kleinere organisaties. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht zich bij de uitvoering van hun wettelijke arbotaken te laten bijstaan door deskundigen. Dat kan in de vorm van een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Uit een onderzoek van Conclusr blijkt dat 4% van de Nederlandse bedrijven - 21.000 in totaal - geen contract hebben met een arbodienstverlener. Dat zijn vooral organisaties in de sectoren handel, horeca en zakelijke dienstverlening. 27% van de ondervraagde organisaties geeft aan de arbozaken intern geregeld te hebben. Bijna een derde maakt dus geen gebruik van een externe arbodienstverlener.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Ik breng u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail mij.Else Hebinck