Werkgeversverklaring opstellen steeds minder vaak nodig

Per 1 januari 2019 accepteren nog meer partijen een UWV-verzekeringsbericht als alternatief voor een werkgeversverklaring van een werknemer bij het aanvragen van een hypotheek. Dit scheelt voor veel werkgevers een hoop werk.

Steeds meer werknemers hoeven hun werkgever bij hypotheekaanvragen niet om een werkgeversverklaring te vragen, maar halen een digitaal document van mijnuwv.nl. Op basis van de zogenoemde Inkomensbepaling Loondienst kan een hypotheek veel sneller worden aangevraagd door de werknemer zelf, aangezien het voor werkgevers nogal wat tijd kost om een werkgeversverklaring op te stellen. Daarbij kan het nogal eens voorkomen dat een werkgeversverklaring opnieuw moet, bijvoorbeeld omdat een werkgever een gegeven, zoals een loonbeslag, vergeet te vermelden.