Werkgevers kunnen weer subsidie praktijkleren aanvragen

Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot en met 16 september 2019 de subsidie praktijkleren aanvragen voor het school-, studiejaar 2018/2019. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De subsidieregeling praktijkleren regelt dat organisaties een tegemoetkoming kunnen krijgen voor kosten die zijn maken bij het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats aan een leerling of student. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kan een werkgever maximaal € 2.700,- ontvangen. Het aanvraagtijdvak van de subsidie voor het schooljaar 2018/2019 loopt tot en met 16 september 2019, 17.00 uur. De doelgroep van de onderwijscategorie "hbo" is sinds dit studiejaar uitgebreid. Ook voor studenten van een duale of deeltijd hbo-opleiding op het gebied van "gezondheidszorg, gedrag en maatschappij" kan een werkgever nu gebruikmaken van de subsidieregeling. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector, de noodzaak om mbo'ers "op te scholen" en het gebrek aan middelen van zorgaanbieders voor personeelsbeleid.