Wetten waarmee wij ervaring hebben

Dat zijn:

Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de loonbelasting 1964
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet op de dividendbelasting 1965
Successiewet 1956 (erf- en schenkbelasting)
Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970
Wet op de omzetbelasting 1968 (btw)
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Algemene douanewet (accijnzen)
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990
Diverse belastingwetten (verhuurdersheffing, kansspelbelasting, waardering onroerende zaken, ketenaansprakelijkheid, dwangsommen, etc.)

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.